Get Adobe Flash player

Kolejni partnerzy projektu

Gmina Karlino podpisała umowę o współpracy z Politechniką Koszalińską oraz Państwowym Instytutem Geologicznym w celu osiągnięcia możliwie najlepszych efektów funkcjonowania Centrum jako centrum edukacji naukowo- konferencyjnego, co stanowić będzie jego dodatkową funkcję.

W celu wypracowania jak najlepszego projektu Gmina Karlino promuje projekt w środowiskach biznesowych, naukowych, ale również instytucji rządowych i regionalnych.W 2013 r. pozytywną opinię i wsparcie pomysłu realizacji Centrum w formie listu poparcia wyraziła firma General Electric International SA Oddział w Polsce będąca liderem innowacji na świecie.

W 2014 r. uzyskaliśmy poparcie i pozytywną opinię Ministerstwa Środowiska, Wydziału Nauk o ziemi Uniwersytetu Szczecińskiego.

 

 

 

 

 

 

Gmina Karlino podpisała również list intencyjny z Zarządem Województwa Zachodniopomorskiego świadczący o dostrzeżeniu regionalnego wymiaru przedsięwzięcia oraz stanowiącego ważne poparcie, szczególnie w aspekcie możliwości przyszłego pozyskania wsparcia ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na finansowanie projektu.

 

Bardzo ważni są partnerzy merytoryczni z którymi Gmina Karlino podpisała umowy o współpracy: Akademia Górniczo – Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie oraz Uniwersytet Gdański.

 

 

 

Jak do nas dojechać‡
Sonda
Jeżeli powstanie Centrum to nas odwiedzisz?
 
Newsletter

Imię:

Email: