Get Adobe Flash player

PRZEDSMAK PRZYSZŁEGO CENTRUM MOŻNA BYŁO ZOBACZYĆ PODCZAS PIKNIKU NAUKOWEGO NA UROCZYSTE OTWARCIE REGIONALNEGO CENTRUM TURYSTYKI I SPORTU W KARLINIE

09.11. w Karlinie odbyło się uroczyste otwarcie Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie połączone z Piknikiem Naukowym.

 

Więcej…

Kolejni partnerzy projektu

Gmina Karlino podpisała umowę o współpracy z Politechniką Koszalińską oraz Państwowym Instytutem Geologicznym w celu osiągnięcia możliwie najlepszych efektów funkcjonowania Centrum jako centrum edukacji naukowo- konferencyjnego, co stanowić będzie jego dodatkową funkcję.

W celu wypracowania jak najlepszego projektu Gmina Karlino promuje projekt w środowiskach biznesowych, naukowych, ale również instytucji rządowych i regionalnych.

Więcej…

19.02.2013r. podpisana został‚a umowa współ‚pracy pomiądzy gminą Karlino a Politechniką Koszalińską…. Umowa ta dotyczy popularyzowania nauki wśród dzieci i mł‚odzieży. Pretekstem do podpisania umowy współ‚pracy jest przygotowywany przez gminą Karlino projekt pn. Centrum Nauki i Techniki ENERGIA w Karlinie, którego inspiracją był‚a erupcja ropy naftowej 9 grudnia 1980r.

 

Więcej…

Centrum Nauki i Technika Energia

Opinie ekspertów dotyczą…ce karliń„skiego projektu:

 

Część druga

 

Więcej…

Akwarela (30 x 50) "€žKARLIśƒSKI TYTUS"€ została namalowana i podarowana przez Papcio Chmiela dla mieszkaś„ców Karlina. Akwarela nawiązuje do Erupcji ropy naftowej w Karlinie. Na stałem swoją siedzibę™ akwarela znalazła w Muzeum Ziemii Karliń„skiej.

Więcej…

Więcej artykułów…
Jak do nas dojechać‡
Sonda
Jeżeli powstanie Centrum to nas odwiedzisz?
 
Newsletter

Imię:

Email: